SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203027/032 | Kadarkút Fő u. 1.

Intézmény logo

Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskola

HírekKözérdekű adatokFelvételi eljárásrendKRÉTA
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

https://njt.hu/jogszabaly/2023-7-20-8O

7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet

a 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a szakképző intézményben a 2023/2024. tanévben szervezett szakképzés időbeli ütemezésének rendjére.

(2) A köznevelésért felelős miniszter által a 2023/2024. tanév köznevelési intézményekben alkalmazandó rendjére vonatkozóan kiadott miniszteri rendeletet kell alkalmazni

a) a szakképző intézménybe általános vagy rendkívüli felvételi eljárás keretében történő felvétel és beiratkozás,

b) a szakképző intézmény tizedik évfolyamán a tanuló szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődése, továbbá a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése, valamint

c) az érettségi vizsga

időbeli ütemezésének rendjére.

(3) A többcélú szakképző intézmény által ellátott köznevelési alapfeladat tekintetében a köznevelésért felelős miniszter által a 2023/2024. tanév köznevelési intézményekben alkalmazandó rendjére vonatkozóan kiadott miniszteri rendeletet az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A tanítási év

a) első tanítási napja 2023. szeptember 1. (péntek),

b) utolsó tanítási napja 2024. június 14. (péntek), az utolsó évfolyamon 2024. május 3. (péntek).

(2) A tanítási évben a tanítási napok száma 179.

(3) A szakirányú oktatás utolsó évfolyamát teljesített tanulók számára az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállításának napja 2024. május 6.

(4) A technikum tizenkettedik évfolyamán a közismereti tantárgyak, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 125. § (4) bekezdése alapján a korábbi vizsgarendszer szerinti érettségi vizsgát választók számára a képzés ágazatának megfelelő ágazati, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgy vizsgájára való felkészítés 2024. május 3-áig (péntek) tart.

(5) A (4) bekezdés szerinti tantárgyak év végi osztályzatát a tanuló törzslapjába 2024. május 3-áig be kell jegyezni.

3. § A tanítási év első féléve 2024. január 19-éig tart. A tanuló félévi értesítőjét 2024. január 26-áig kell közölni.

4. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – az oktatói testület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – az oktatói testület véleményének kikérésével – a diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap pedig kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

5. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 2. (kedd).

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 3. (szerda).

(4) Az igazgató az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is elrendelhet szünetet, valamint a szünet kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 110. §-ának megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő szakképző intézmény igazgatója az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időponttól eltérhet, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint szünetet rendelhet el, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)–(5) bekezdés szerinti szünet munkanapjain a szakképző intézmény – szükség esetén – gondoskodik a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több szakképző intézmény közösen is gondoskodhat.

6. § A szakmai vizsgaidőszak első napja:

a) az október–novemberi vizsgaidőszak esetén 2023. október 2. (hétfő),

b) a február–márciusi vizsgaidőszak esetén 2024. február 5. (hétfő),

c) a május–júniusi vizsgaidőszak esetén 2024. május 6. (hétfő).

7. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

8. § Ez a rendelet 2024. augusztus 31-én hatályát veszti.

A 2022/23 tanév rendje, fontosabb eseményei

Tanév eseményei

ÜNNEPEK, RENDEZVÉNYEK

Nemzeti ünnepek, az iskola hagyományai, megemlékezések időpontjai

 

Ünnepek

 

Megemlékezés időpontja

 

Felelős

Nemzeti ünnep (október 23.)

október 21-én

11. B/10. D/9. O

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai

(február 25.)

február 24-én

10. B

Nemzeti ünnep (március15.)

március 14-én

11. A

Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja

(április 16.)

április14-én

Kk 13. N

Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

június 02-án

9. B

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepi megemlékezések időpontjai

 

Rendezvény

 

Időpont

 

Felelős

Tanévnyitó ünnepély

2022. 09. 01.

 DÖK segítő oktató: Szita Richárd

Iskolai karácsony

2021. 12. 20.

 DÖK segítő oktató:  Szita Richárd

Szalagavató

2023. 02. 10.

 DÖK segítő oktató:  Szita Richárd

Ballagás

2023. 04. 28.

11:00 óra

 DÖK segítő oktató:  Szita Richárd

Tanévzáró ünnepély

2023. 06. 15. (szerda)

 DÖK segítő oktató:  Szita Richárd

 

Iskolai rendezvények, programok

 

 

Programok

 

Időpontja

 

Megbízott

Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató

2022. 09. 21-22.

Minden oktató

GINOP 6.2.4. Országos kompetenciamérés

2022. 09. 21.

Némethné Somosi Mariann

Magyar Diáksport Napja

2022. 09. 29.

Katona Péter Pál

Országos kompetenciamérés

2022. 10. 03.

Némethné Somosi Mariann

Gólyaavató

2022. 10. 04.

DÖK

Szakkörök

folyamatos

Szakmai munkaközösség

„Adj egy ötöst” pályázat

 

Máger Béla

Halloween

2022. 11. 07.

Nagy-Paszér Viktória

Jelentkezés szakmai vizsgára

2022. december eleje

Osztályfőnökök - Keresztes Tibor

Idegen nyelvi „Advent”

2022. december 19.

Nagy-Paszér Viktróia, Dócziné Berndt Zsófia

Iskolai karácsony – teaparti

2022.12.20.

Szakmai munkaközösség

Valentin nap – Farsang

2023. február 15.

Dócziné Berndt Zsófia

Pénz7

2023. 03. 06-10.

Szakmai munkaközösség

SZKTV írásbeli

 

Szakmai munkaközösség

Szt. Patrik-nap

2023. 03 24.

Iván Lászlóné

Digitális témahét

2023. 03. 27-31.

Szita Richárd

DÖK nap/Föld napi vetélkedő

2023. 04. 22.

Szita Richárd

Jakab Zoltánné

Fenntarthatósági témahét

2023. 04. 24-28.

Munkaközösségek

Szakmai írásbeli vizsga

2023. 05. 19.

Keresztes Tibor

Szakmai gyakorlati vizsgák

2023. május, június

(szakiskola)

Keresztes Tibor


Partnereink

SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum


Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskola

Kadarkút Fő u. 1.

Telefon: +36 82 950 566

E-mail: kszcjalics@gmail.com

OM azonosító: 203027/032


2024Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskola